ἀνήλωσ'

ἀνήλωσ'
ἀνή̱λωσα , ἀναλίσκω
use up
aor ind act 1st sg (attic epic ionic)
ἀνή̱λωσο , ἀναλίσκω
use up
plup ind mp 2nd sg
ἀνή̱λωσο , ἀναλίσκω
use up
perf imperat mp 2nd sg
ἀνή̱λωσο , ἀναλίσκω
use up
plup ind mp 2nd sg (attic epic ionic)
ἀνή̱λωσε , ἀναλίσκω
use up
aor ind act 3rd sg (attic epic ionic)
ἀνή̱λωσαι , ἀναλίσκω
use up
perf ind mp 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”